محل تبلیغات شما
راه هاي موفقيت در مذاكره از بزرگترين نقاط ضعفي كه بسياري از مردم در هر مقامي و شغلي دارند اين است كه نمي توانند با كلمات خود آنطور كه بايد و شايد از خود دفاع كنند. به محض سخن گفتن چهره اشان برافروخته مي شود و بعضا دچار لكنت زبان مي شوند. دراكثر موارد با وجودي كه تحصيلات عاليه دارند نمي توانند مذاكره كننده خوبي باشند. نمي توانند هنگام بحث و مذاكره جلوي خشم خود را بگيرند. در خانواده ها هم زماني كه يكي از دو طرف بر ديگري از نظر بحث برتري داشته باشد طرف ديگر

اثرگذاري فرهنگ ملي برفرهنگ سازماني

عوامل هویت فرهنگی ایرانی

هفت پیکر نظامی گنجوی

كه ,توانند ,نمي ,مذاكره ,مي ,دارند ,نمي توانند ,هنگام بحث ,بحث و ,توانند هنگام ,باشند نمي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها